RESPONSE RANGER

Response D Two
ProAc

Response D Two

Loa ProAc có một âm thanh đặc biệt và chất lượng. Thùng loa nhìn thông thường nhưng ẩn sau là công nghệ tiên tiến cần thiết để xây dựng một nội các và kỹ thuật tốt. Loa phóng thanh của ProAC được sản xuất tại nhà máy của họ ở ...

Giá : Liên hệ

Trong kho : Còn hàng

Response D1
ProAc

Response D1

For many years the Response 1SC has been one of the worlds leading mini monitors but now the D1 has stolen its crown. High tech improvements have been made to the cabinet, bass driver, and crossover network.

Giá : Liên hệ

Trong kho : Còn hàng

Response DB3
ProAc

Response DB3

A new high end stand mounting loudspeaker at an affordable price. Better efficiency and a rich sound belies their size.

Giá : Liên hệ

Trong kho : Còn hàng

Response DB1
ProAc

Response DB1

Small appearance with large stage presence. Meet the New Response DB1.

Giá : Liên hệ

Trong kho : Còn hàng