Welcome to
Thanh Tùng Audio
Thanh Tùng Audio được thành lập từ năm 1992. Được hãng điện tử nổi tiếng KENWOOD chọn làm Trung tâm bảo hành của hãng và sau này là Phòng trưng bày sản phẩm và Bảo hành của Kenwood trực thuộc Kenwood Singapore .
Xem thêm
Tin tức