Belcanto

VBS1
Bel Canto

VBS1

Thiết bị VBS1 cung cấp nguồn điện cho đến 3 thành phần với nguồn năng lượng được cung cấp sạch nhất có thể. Khung VBS1 bằng thép dày đặc và nặng cũng khiến cho thiết bị có khả năng tăng cường cô lập nhiễu rung xuống mức cực ...

Giá : Liên hệ

Trong kho : Còn hàng

LNS1
Bel Canto

LNS1

The Bel Canto LNS1 is designed to be a high quality power supply that can be used with any Bel Canto VB product bringing clean power and a low noise floor. To take performance to even another level, consider the Bel Canto VBS1 which can power up to three Bel Canto source/front-end components.

Giá : Liên hệ

Trong kho : Còn hàng