Magico

Chọn để so sánh

ULTIMATE

- Củ loa: 1 x 1" horn loaded tweeter 1 x 6" horn loaded upper midrange 1 x 20” horn loaded lower midrange 1 x 12” horn loaded Midbass - Độ nhạy: 114dB - Trở kháng: 16 Ohms - Tần số đáp ứng: 20Hz–33kHz - Công suất đề nghị: 4000W - Kích thước (HxWxD): 238 x 122 x165 cm - Cân nặng: 499 kg
Còn hàng
Thương hiệu:
Magico

M ProJect

-Củ loa: 1 Tweeter MBD28 1-inch 1 Midrange MP6004 Nano-Tec 6-inch 3 Woofer MP1005 Nano-Tec 10-inch - Độ nhạy: 91dB - Trở kháng: 4 Ohms - Tần số đáp ứng: 20 Hz – 50 kHz - Công suất đề nghị: 50 – 1000 Watts - Kích thước: 145cm x 57cm x 37cm - Cân nặng: 180 kg
Còn hàng
Thương hiệu:
Magico

Q7 MKII

- Kiểu: Loa đứng đặt sàn - Tweeter: 1 x 1" MB7 - Midrange: 1 x 6" MG70 - Midbass: 1 x 10" MG107 - Bass: 2 x 12" MG1207 - Độ nhạy: 94dB - Công suất amply đề nghị 50W – 1200W - Trở kháng: 4 Ohms - Đáp ứng tần số: 20 Hz – 50 kHz - Kích thước ( H x D x W): 152 x 81 x 38 (cm) - Trọng lượng: 340 kg
Còn hàng
Thương hiệu:
Magico

Q5

- Độ nhạy: 86dB - Trở kháng: 4 Ohms - Tần số đáp ứng: 18Hz-50kHz - Công suất ampli tối thiểu: 50W - Kích thước: 47"H x 19.5"D x 11.8"W (119.38cm x 49.53cm x 29.97cm) - Trọng lượng: 420 lbs. (190.50 kg)
Còn hàng
Thương hiệu:
Magico

S7

- Độ nhạy: 89dB - Trở kháng: 4 ohms - Tần số đáp ứng: 20Hz-50kHz - Công suất ampli tối thiểu: 50W - Kích thước: 53.72"H x 15.28"D x 17.48"W (136.4cm x 38.8cm x 44.5cm) - Trọng lượng: 300 lbs. (136 kg)
Còn hàng
Thương hiệu:
Magico

Q3

- Độ nhạy: 90dB - Trở kháng: 4 Ohms - Tần số đáp ứng: 26Hz-50kHz - Công suất ampli tối thiểu: 30W - Kích thước: 47"H x 16"D x 10.5"W (119.38cm x 41.64cm x 26.67cm) - Trọng lượng: 250 lbs. (113 kg)
Còn hàng
Thương hiệu:
Magico

S5 MKII

- Độ nhạy: 88dB - Trở kháng: 4 ohms - Tần số đáp ứng: 20Hz-50kHz - Công suất ampli tối thiểu: 50W - Kích thước: 48"H x 14"D x 15"W (122cm x 36cm x 38cm) - Trọng lượng: 220 lbs. (100 kg)
Còn hàng
Thương hiệu:
Magico

S3MKII

- Độ nhạy: 88dB - Trở kháng: 4 ohms - Tần số đáp ứng: 24Hz-50kHz - Công suất ampli tối thiểu: 50W - Kích thước: 48”H x 12”D x 12”W (122cm x 30cm x 30cm) - Trọng lượng: 170lbs (77Kg)
Còn hàng
Thương hiệu:
Magico

S3

- Độ nhạy: 88dB - Trở kháng: 4 ohms - Tần số đáp ứng: 26Hz-50kHz - Công suất ampli tối thiểu: 50W - Kích thước: 48.2"H x 12"D x 11.91W (122.5cm x 30.5cm x 30.25cm) - Trọng lượng: 150 lbs. (68 kg)
Còn hàng
Thương hiệu:
Magico

S1 MKII

- Độ nhạy: 86dB - Trở kháng: 4 ohms - Tần số đáp ứng: 32Hz-50kHz - Công suất ampli tối thiểu: 50W - Kích thước: 43 "H x 8.5" D x 9,75 "W (109cm x 23cm x 25cm) - Trọng lượng: 120 lbs (54,5 kg)
Còn hàng
Thương hiệu:
Magico

S1

Còn hàng
Thương hiệu:
Magico

M3

-Củ loa: 1 X 1” (2.8cm) Diamond Coated Beryllium Dome Tweeter 1 X 6” (12.24cm) Graphene Nano-Tec Midrange 3 X 7” (17.78cm) Graphene Nano-Tec - Độ nhạy: 91dB - Trở kháng: 4 Ohms - Tần số đáp ứng: 24 Hz – 50 kHz - Công suất đề nghị: 20-500 Watts - Kích thước: 120cm x 49cm x 34cm - Cân nặng: 145 kg
Còn hàng
Thương hiệu:
Magico