DA

Chọn để so sánh

Vivaldi DAC

The dCS Vivaldi range redefines state of the art in digital playback representing the pinnacle of our ‘no compromise’ approach to product design and setting a new standard for the future of digital audio by delivering an unrivalled in home musical experience. Vivaldi DAC uses the latest groundbreaking technology from dCS including next generation versions of the dCS Ring DAC™, Digital Processing Platform and Clocking System so that, as the hub of a digital audio system, an array of features guarantee amazing performance from any digital source.
Còn hàng
12 tháng
Thương hiệu:
dcs

Debussy DAC

Những sản phẩm thương hiệu dCS thường có chất lượng cùng với mức giá vào hàng đỉnh cao, chẳng hạn như bộ Scarlatti. D/A Debussy hoàn toàn không phải là rẻ, nhưng ít nhất cũng không đến nỗi đòi hỏi cả một gia tài, và quan trọng hơn, vẫn là một sản phẩm đúng đẳng cấp dCS.
Còn hàng
12 tháng
Thương hiệu:
dcs

Lọc sản phẩm