STUDIO RANGER

Chọn để so sánh

Studio 140 MK2

Studio 140 là một mô hình hoàn toàn mới từ ProAc. Studio 140 tạo hiệu quả cao hơn, công suất lớn hơn và âm thanh bass tốt hơn.
Liên hệ
Còn hàng
12 tháng
Thương hiệu:
ProAc

Studio SM100

The ProAc studio 100 was produced for over 20 years until 2013. They were made for both domestic and studio use. The studio 100 quickly became a favourite in the studios used as a near field monitor The SM100 also features a new crossover, the overall sound quality is similar to the studio 100 but slightly smoother sound makes it ideal for long listening sessions.
Liên hệ
Còn hàng
Thương hiệu:
ProAc