CARBON PRO RANGER

Chọn để so sánh

Carbon Pro 8

Các-bon là dòng loa mới nhất của ProAc với hai model được giới thiệu gần đây là Carbon Pro 8 và Carbon Pro 6.
Liên hệ
Còn hàng
12 tháng
Thương hiệu:
ProAc

Carbon Pro 6

Các-bon là dòng loa mới nhất của ProAc với hai model được giới thiệu gần đây là Carbon Pro 8 và Carbon Pro 6.
Liên hệ
Còn hàng
12 tháng
Thương hiệu:
ProAc