VIRTUOSO R RCA/XLR

Còn hàng
240
VND

Miêu tả sản phẩm

Unsurpassed Microdynamics
Lifelike Timbre