VIRTUOSO R RCA/XLR

Còn hàng
235
VND

Miêu tả sản phẩm

Unsurpassed Microdynamics
Lifelike Timbre